חפש

    תרומה לקהילה

    אצלנו בחברת דורפברגר יזום ניהול והשקעות בע"מ, אנו רואים חשיבות רבה במעורבות חברתית ובעשיה למען הקהילה – מתוך תפיסה זו ולאור רצון עז לקדם מטרות אלו, פועלת החברה לעידוד תרומה לקהילה ודוגלת בקידום מטרות חברתיות הן באופן ישיר באמצעות עובדיה ומנהליה, אשר נרתמים למאמץ החברה (על חשבון זמן עבודה הממומן על ידי החברה) והן באופן עקיף בדרכים שונות, בין היתר בשיתופי פעולה עם תנועות נוער ופעילויות התנדבותיות שונות.

    לפי המצע האידאולוגי של דורפברגר ניהול יזום והשקעות, חברות צריכות להשקיע בחזרה חלק מרווחיהן, בקידום מטרות קהילתיות וחברתיות – ועל כן, משמשת החברה מובילת דרך ודוגמא לחברה מסחרית המהווה חלק פעיל ותורם לחברה הישראלית ולקהילה בה היא פועלת.