חפש
    17656Media/Uploads/big-photo-open4(3).pngתמ"א 38 חיפהתמ"א 38 , חיפה101Media/Uploads/big-photo-open4(4).pngתמ"א 38 חיפה1765511017657Media/Uploads/big-photo-open2(1).pngחיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמהתמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/big-photo-open2(2).pngחיזוק בתים משותפים בפני רעידות אדמה1765521017658Media/Uploads/size_227x228_no_logo_שלומציון_10_13.4.jpgהתחדשות עירוניתתמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/size_227x228_no_logo_שלומציון_10_13.4(1).jpgהתחדשות עירונית1765531017659Media/Uploads/שלומציון_לאתר7_228X227.gifתמא 38תמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/שלומציון_לאתר7_228X227(1).gifתמא 381765541017662Media/Uploads/big-photo-open8(1).pngהוספת חדרי ממ"דתמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/big-photo-open8(2).pngהוספת חדרי ממ"ד1765551017663Media/Uploads/דרך_הים_149_-SIZE_227X228_בלי_לוגו_18.5.JPGתמ"א 38 בחיפהתמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/דרך_הים_149_-SIZE_227X228_בלי_לוגו_18.5(1).JPGתמ"א 38 בחיפה1765561017664Media/Uploads/שלד_מוכן_שלומציון_מידות_228._227.jpgשלומציון 10תמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/שלד_מוכן_שלומציון_מידות_228._227(1).jpgשלומציון 101765571017665Media/Uploads/big-photo-open5(1).pngשער הגיא 25 תמ"א 38תמ"א 38 , חיפה001Media/Uploads/big-photo-open5(2).pngשער הגיא 25 תמ"א 3817655810
    יזום ניהול השקעות